Tranzacțiile din domeniul imobiliar sunt unele dintre cele mai importante relații comerciale datorită sumelor implicate și a numeroaselor circumstanțe ce ar putea îngreuna demersul. Printre soluțiile utile în reducerea riscurilor legate de astfel de tranzacții se numără și încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare, un document care are un rol decisiv în asigurarea unei vânzări corecte și bine definite. Datorită caracterului premergător și a faptului că este semnat de toate părțile implicate, precontractul imobiliar este un instrument juridic valoros pentru evitarea neînțelegerilor și pentru protejarea intereselor tuturor.

Importanța antecontractului de vânzare-cumpărare nu trebuie să fie subestimată, deoarece tranzacțiile imobiliare sunt complexe și implică sume însemnate. Într-o piață imobiliară dinamică și uneori imprevizibilă, antecontractul oferă o măsură suplimentară de securitate, permițând ambelor părți să navigheze procesul de vânzare-cumpărare cu încredere. Acesta nu doar că protejează interesele părților, dar și asigură transparență și corectitudine în desfășurarea tranzacțiilor.

Acest articol oferă informații utile potențialilor cumpărători de imobile ce doresc să treacă cu bine prin toate etapele tranzacției. Aceștia vor afla ce este un antecontract de vânzare-cumpărare, ce funcții îndeplinește el, de câte tipuri este și care sunt beneficiile oferite părților semnatare. În plus, se va putea consulta procedura recomandată de încheiere a antecontractului imobiliar, precum și câteva recomandări pentru realizarea unui document juridic optim.

 

Ce este un antecontract de vânzare-cumpărare

Domeniul tranzacțiilor imobiliare este unul plin de provocări, existând numeroase elemente ce ar putea deveni problematice. În vederea asigurării unor tranzacții clare și sigure, este indicat a se utiliza instrumentul precontractului imobiliar, care oferă un cadru bine definit cu privire la vânzarea unei proprietăți. Practic, un astfel de document este o înțelegere preliminară pe baza căreia se va desfășura tot demersul ulterior prin protejarea intereselor ambelor părți semnatare.

Ce Este Un Antecontract De Vânzare Cumpărare
Poză de Maria Ziegler pe Unsplash

Funcțiile îndeplinite de un antecontract de vânzare-cumpărare imobil

Procesul de vânzare a unui bun imobil este unul complicat, ce se desfășoară prin utilizarea unor resurse financiare și de timp semnificative. În unele cazuri, este posibil ca una dintre părți să se retragă după parcurgerea unei părți a procesului, ceea ce poate provoca pierderi pentru cealaltă parte. Pentru evitarea unor astfel de situații se recomandă încheierea unui precontract, un document important ce îndeplinește numeroase funcții utile:

 • Stabilirea clară a termenilor și condițiilor tranzacției imobiliare. Prin includerea unor detalii legate de proprietatea ce va fi vândută, prețul acesteia, termenele de plată și alte informații utile se obține garanția informării corespunzătoare a ambelor părți și a protecției acestora în fața unor abuzuri diverse. Astfel, cumpărătorul va avea siguranța disponibilității proprietății, iar vânzătorul va fi sigur că va primi prețul stabilit;
 • Prevenirea conflictelor și a litigiilor. Prin intermediul precontractului se stabilesc drepturile și obligațiile părților ce sunt asumate prin semnătură, atât de vânzător, cât și de cumpărător. Prin stabilirea acestor obligații se diminuează semnificativ riscul apariției unor neînțelegeri. Mai mult decât atât, precontractele imobiliare pot avea în cuprins și precizarea metodelor alternative de rezolvare a conflictelor, ca de exemplu apelarea la mediere sau arbitraj;
 • Stabilirea unui cadru de negociere pentru tranzacția imobiliară. Datorită informațiilor relevante prezente în precontract, cele două părți pot negocia optim, eficient și transparent;
 • Asigurarea finanțării pentru achiziția imobiliară. Majoritate băncilor solicită un astfel de document în vederea acordării unor împrumuturi imobiliare. Persoanele ce solicită un credit ipotecar pot dovedi intenția clară de achiziție și prețul la care aceasta se va face.

 

Tipuri de precontracte de vânzare-cumpărare

Domeniul tranzacțiilor imobiliare folosește pe scară largă soluția antecontractului datorită numeroaselor avantaje oferite tuturor părților implicate. În acest sens pot fi utilizate două tipuri de precontracte, cel unilateral și cel bilateral.

Antecontractul unilateral este cel prin intermediul căruia obligațiile sunt asumate de doar una din părțile implicate. De obicei, un astfel de precontract este semnat de către vânzătorul imobilului care își asumă obligația de a vinde proprietatea, pe când cumpărătorul nu se obligă să finalizeze tranzacția. Această variantă este utilă în mai multe instanțe, de exemplu atunci când cumpărătorul intenționează să obțină un credit imobiliar, însă nu există garanția aprobării acestuia.

Antecontractul bilateral este cel în care ambele părți ale tranzacției imobiliare își asumă obligații. Această variantă este una caracterizată de simetria asumărilor, element ce oferă o siguranță juridică sporită (vânzătorul are certitudinea că va primi prețul convenit până la termenul prevăzut, iar cumpărătorul știe că va dobândi proprietate în condițiile stabilite).

 

Beneficiile încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare

Părțile implicate într-o tranzacție imobiliară pot beneficia de numeroase avantaje în cazul în care decid sa apeleze la formula antecontractului imobiliar. Fie că este vorba despre achiziții de proprietăți imobiliare din București, fie despre apartamente din provincie, prin semnarea unui precontract beneficiile sunt multiple, atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător:

 • Clarificarea termenilor tranzacției. Datorită precizării unor amănunte cu privire la imobilul vândut, prețul acestuia și modalitatea de plată se evită eventuale neînțelegeri și conflicte;
 • Evitarea retragerii nejustificate. Ambele părți implicate sunt obligate să își respecte angajamentele asumate, în caz contrar partea nedreptățită putând să solicite despăgubiri sau să pornească o acțiune legală prin care să forțeze încheierea tranzacției;
 • Rezervarea proprietății. Cumpărătorii pot obține prin intermediul semnării unui antecontract garanția că imobilele nu vor fi vândute altor persoane pe perioada de valabilitate a precontractului, având astfel timp să definitiveze aranjamentele financiare sau de alt tip;
 • Stabilirea prețului de vânzare. Prin intermediul antecontractului ambele părți au garanția că prețul nu se va modifica pe toată perioada de valabilitate a acestuia. Aspectul este unul semnificativ din cauza mediului economic volatil din prezent, fiind crucial în evitarea unor surprize neplăcute și pentru o planificare financiară corespunzătoare;
 • Posibilitatea obținerii finanțării. Băncile solicită cel mai adesea ca o condiție obligatorie pentru furnizarea creditului ipotecar încheierea unui precontract;
 • Verificarea legalității tranzacției. Un antecontract este semnat, de regulă, în fața unui notar sau a unui avocat, putând astfel să se stabilească dacă tranzacția este făcută în conformitate cu reglementările legale;
 • Stabilirea calendarului tranzacției. Antecontractele au printre precizări și intervalul de timp necesar pentru finalizarea tranzacției, inclusiv momentul la care se plătește avansul și restul de bani;
 • Soluționarea rapidă a disputelor. Antecontractul este un document de referință care ajută la rezolvarea eventualelor conflicte prin soluții alternative și nu pe baza unui proces îndelungat.

 

Procedura de încheiere a unui antecontract de vânzare-cumpărare

Încheierea unui antecontract de vânzare – cumpărare în domeniul imobiliar oferă securitate și claritate tuturor părților implicate. Pentru obținerea beneficiilor așteptate este obligatorie trecerea printr-un cumul de pași și prezentarea unor acte care să ofere legalitate documentului.

 

Actele necesare pentru încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare

Antecontractul imobiliar nu are ca obiect stabilirea dreptului de proprietate asupra unui imobil, ci doar obligația de a semna în viitor un contract de vânzare – cumpărare. Un astfel de document poate fi încheiat în fața unui notar, fiind necesare următoarele acte:

 • Actele de identitate ale vânzătorului și cumpărătorului;
 • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra apartamentului sau imobilului (contractul de vânzare – cumpărare, titlul de proprietate, certificat de moștenitor, document de recepție);
 • Extrasul de carte funciară.

Dacă aceste documente există, atunci se poate trece la negocierea și redactarea antecontractului, printre aspectele cheie prezente fiind informațiile cu privire la imobilul vândut, prețul de vânzare, termenele și condițiile de plată (avansul și tranșele ulterioare), termenul de valabilitate al antecontractului, data la care se va semna contractul de vânzare – cumpărare și alte clauze speciale, solicitate de cele două părți. După finalizarea redactării, antecontractul va fi semnat de cele două părți și autentificat de un notar public în vederea obținerii forței juridice depline și a garanției că sunt respectate toate cerințele legale.

 

Termenul de valabilitate al unui antecontract de vânzare-cumpărare

Antecontractele de vânzare – cumpărare din domeniul imobiliar îndeplinesc scopuri semnificative prin stabilirea unor condiții preliminare ale tranzacției. Persoanele care se întreabă cât este valabil un antecontract de vânzare – cumpărare trebuie să știe că termenul de valabilitate este stabilit prin negociere între cele două părți. Cel mai adesea se stabilește o perioadă situată între 30 și 90 de zile, considerându-se că în acest interval se pot definitiva toate formalitățile necesare, cum ar fi obținerea finanțării, verificarea documentației și realizarea unor aspect administrative.

În cazul în care la finalizarea termenului se constată că mai este necesar un interval până la semnarea contractului există posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate prin încheierea unui act adițional. În cazul în care contractul final nu este încheiat până la finalizarea termenului antecontractului, acesta își pierde efectele juridice, părțile implicate nemaiavând nicio obligație unele față de altele.

 

Recomandări pentru realizarea unui antecontract imobiliar optim

Încheierea unui antecontract de vânzare – cumpărare de tip imobiliar oferă numeroase beneficii cumpărătorilor și vânzătorilor de imobile. Pentru realizarea unei variante optime există recomandarea apelării la persoane specializate în domeniu, ca de exemplu la agenți imobiliari, avocați sau notari, persoane cu experiență în ceea ce privește redactarea unor astfel de documente.

Pentru a obține garanția legalității și corectitudinii antecontractului imobiliar este utilă aflarea unor răspunsuri la câteva întrebări frecvente puse în legătură cu acest aspect:

 • Cât se dă avans la antecontract? Legislația nu prevede o limită legală cu privire la suma avansului, acest aspect fiind negociat de comun acord. Cel mai adesea avansul plătit variază între cinci și douăzeci la sută din prețul total al tranzacției. Restituirea acestui avans se produce în cazul în care tranzacția imobiliară nu se finalizează cu condiția îndeplinirii anumitor obligații;
 • Care este diferența între antecontract și promisiunea de vânzare? Ambele documente sunt utile în tranzacțiile imobiliare, însă se deosebesc prin natura juridică și scop (antecontractul stabilește condițiile preliminare contractuale, pe când promisiunea de vânzare asigură dreptul prioritar de achiziție al unei persoane);
 • Care este taxa notariala a unui antecontract de vânzare – cumpărare? Taxa notarială este variabilă în funcție de valoarea tranzacției și de tarifele fiecărui notar public. De regulă, prețul este stabilit procentual – 1% din valoarea avansului;
 • Cine plătește antecontractul la notar? În această privință nu există o prevedere clară, practica fiind ca această cheltuială să fie suportată de către cumpărător;
 • Ce se întâmplă dacă expiră antecontractul de vânzare – cumpărare a unui apartament? În cazul în care antecontractul de vânzare – cumpărare expiră fără finalizarea tranzacției pot exista mai multe consecințe în funcție de împrejurări: pierderea avansului, disputele legale, pierderea dreptului de preferință sau necesitatea încheierii unui nou antecontract;
 • Se poate face antecontract fără cadastru și intabulare? În mod normal antecontractul poate fi semnat fără ca imobilul să fie înregistrat în Registrul cadastral și fără să fie încheiată procedura de intabulare. Totuși, această variantă nu este recomandată, deoarece cumpărătorul se expune unor riscuri legate de dreptul de proprietate, datorii sau alte sarcini ce afectează imobilul;
 • Cum se face anularea unui antecontract de vânzare – cumpărare a unui imobil? Anularea documentului se poate realiza în conformitate cu clauzele prevăzute în cuprinsul acestuia, dar și cu legislația aplicabilă. Clauzele de reziliere indică împrejurările în care antecontractul poate fi anulat, existând o procedură ce trebuie să fie respectată pentru a nu apărea ulterior probleme legale. Cea mai bună variantă este ca anularea să fie făcută prin acordul ambelor părți printr-un document semnat de acestea.

După obținerea răspunsurilor la aceste întrebări, persoanele implicate într-o tranzacție imobiliară vor ști la ce să fie atente când semnează un antecontract de vânzare – cumpărare în domeniul imobiliar. Pentru redactarea propriu-zisă a precontractului pot fi utilizate modele deja semnate, ce pot fi accesate prin intermediul agențiilor imobiliare sau a birourilor notariale. Astfel de modele și-au dovedit valoarea în timp, fiind utilizate în mod frecvent, existând garanția semnării unei înțelegeri avantajoase părților implicate într-o tranzacție imobiliară.

În concluzie, prin încheierea unui antecontract de vânzare – cumpărare a unui imobil se obțin beneficii semnificative pentru cumpărători și vânzători și se evită posibilitatea apariției unor neînțelegeri care pot duce la procese civile costisitoare și îndelungate.